chè thái nguyên , chè tân cương , bán chè thái nguyên , củ nghiến , chè bát tiên , chè thái nguyên ở hà nội , giá chè thái nguyên , chè phúc vân tiên ,

Giới thiệu

Tên gọi, trụ sở chính công ty

1. Tên công ty:

– Tên gọi đầy đủ tiếng Việt:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ, DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG HÀ

– Tên giao dịch Quốc tế:

HONG HA SERVICE, TOURISM AND TRADE COMPANY, LTD.

– Tên viết tắt tiếng Anh: HONGHA STTC Co.,LTD

2. Trụ sở công ty:

Số 204 – 206 phố Trần Quang Khải – phường Tràng Tiền – quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà nội

- Điện thoại: (84-4) 3.824 7339 – 3.824 7342 – 3.9365739 – 3.8256840

- Fax              : (84 -4) 3.824 7339

Email         : Honghasttc@gmail.com

- Website     :  http://dulichhongha.com/     http://honghatravel.com.vn/

Mã số doanh nghiệp: 0100110824

3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân

 • Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ, Du lịch và Thương mại Hồng Hà (sau đây viết tắt là Công ty) là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Thành ủy Hà Nội, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều lệ này.
 • Công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại các Ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.
 • Công ty có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Công ty Du lịch Dịch vụ Hồng Hà.
 • Công ty có vốn và tài sản riêng, tự chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của mình.

4. Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Công ty.

5. Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu Công ty

 • Chủ sở hữu Công ty: Thành ủy Hà Nội.
 • Đại diện Chủ sở hữu Công ty: Văn phòng Thành ủy Hà Nội là cơ quan được giao quyền đại diện chủ sở hữu đối với Công ty.

Địa chỉ: Số 9 phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

6. Thời gian hoạt động

Công ty hoạt động kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thời hạn hoạt động của Công ty do Chủ sở hữu Công ty quyết định.

7. Phạm vi hoạt động:

Công ty hoạt động trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam và ở ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

 • Nhà khách Hồng Hà thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành uỷ Hà Nội tiền thân của Công ty du lịch dịch vụ Hồng Hà được thành lập theo quyết định số: 1471/ QĐ-UB ngày 08/04/1993 của UBND Thành phố Hà Nội;
 • Công ty Du lịch dịch vụ Hồng Hà được thành lập theo quyết định số: 3238/ QĐ-UB ngày 02/10/1996 của UBND Thành phố Hà Nội;

- Kinh doanh khách sạn, ăn uống. Dịch vụ du lịch, tổ chức các tua du lịch trong nước, vận chuyển đưa đón khách du lịch. Tổ chức hội nghị,  hội thảo, kinh doanh hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ (Theo GCNĐKKD số 200671 cấp ngày 01/11/1996).

- Kinh doanh lữ hành quốc tế (Theo quyết định số 5764/QĐ-UB ngày 21/8/2002 của UBND Thành phố Hà Nội) cấp bổ sung vào đăng ký khi thay đổi kinh doanh lần thứ 1 ngày 28/8/2002.

8. Cơ sở pháp lý để chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên:

 • Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ và Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 của Bộ Lao động TBXH về xử lý lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty nhà nước.
 • Thông báo số: 268 /TB – TU Ngày 02/3/2010 của  Thành uỷ Hà Nội về việc kết luận của Thường trực Thành uỷ về việc chuyển đổi sắp xếp các doanh nghiệp của trực thuộc Thành uỷ Hà Nội.
 • Nghị định số 25/2010/NĐ-CP  ngày 19/3/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc chuyển đổi công ty Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
 • Quyết định số: 1576/QĐ – UBND ngày 07/4/2010 về việc cho phép Công ty Du lịch Dịch vụ Hồng Hà trực thuộc Thành uỷ Hà Nội tiến hành chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên ( TNHH MTV).

Tìm điểm đến

PlaceDatePrice

Video

 • Đặt Tours
 • Thời tiết • Đổi tiền • Facebook • Tuyển dụng • Vé Tết     Trở lại trang chủ